Xtra Producties
Image default
Aanbiedingen

5 Dingen die je moet weten over het legaat in het erfrecht

Het erfrecht kan soms ingewikkeld en verwarrend zijn, zeker als het gaat om zaken als legaten. In dit artikel bespreken we 5 belangrijke dingen die je moet weten over het legaat in het erfrecht. Zo ben je goed voorbereid op het moment dat je te maken krijgt met een erfenis, of wanneer je zelf je nalatenschap wilt regelen.

1. Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waarin staat dat een bepaald goed of een bepaalde som geld na het overlijden van de erflater (degene die het testament opstelt) toekomt aan een bepaalde persoon of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, vriend, goed doel of stichting zijn. Een legaat kan zowel betrekking hebben op roerende zaken (zoals meubels, sieraden of een auto) als op onroerende zaken (zoals een huis of stuk grond). Meer informatie over het legaat vind je op https://allesovererven.nl/erfrecht/wat-is-een-legaat/.

2. Verschil tussen legaat en erfstelling

Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen een legaat en een erfstelling. Een erfstelling is een bepaling in een testament waarin staat wie de erfgenamen zijn en welk deel van de nalatenschap zij ontvangen. Erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap en kunnen ook aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Een legaat daarentegen is een specifieke gift aan een persoon of organisatie, die losstaat van de erfstelling. Degene die een legaat ontvangt, wordt ook wel legataris genoemd.

3. Legataris en erfgenaam: wat zijn de verschillen?

Een legataris is degene die een legaat ontvangt uit een testament. Dit kan een persoon of organisatie zijn. Een legataris heeft alleen recht op hetgeen in het legaat is bepaald en is niet verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Een erfgenaam daarentegen is iemand die een deel van de nalatenschap erft op basis van een erfstelling in het testament of op basis van de wettelijke verdeling. Erfgenamen zijn wel verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap en kunnen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden.

4. Aanvaarden of verwerpen van een legaat

Als je een legaat ontvangt, heb je de keuze om dit te aanvaarden of te verwerpen. Als je het legaat aanvaardt, heb je recht op hetgeen in het legaat is bepaald. Als je het legaat verwerpt, heb je geen recht op het legaat en wordt het als het ware teruggeschonken aan de nalatenschap. Het is belangrijk om te weten dat je als legataris niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden uit de nalatenschap, tenzij dit specifiek in het testament is bepaald.

5. Legaat en belasting

Over een legaat moet in sommige gevallen erfbelasting worden betaald. Dit hangt af van de waarde van het legaat en de relatie tussen de erflater en de legataris. Hoe dichter de familieband, hoe lager het tarief voor de erfbelasting. Voor partners en kinderen geldt bijvoorbeeld een lager tarief dan voor kleinkinderen of verdere familieleden. Voor goede doelen en stichtingen met een ANBI-status geldt een vrijstelling van erfbelasting.

Nu je deze 5 belangrijke dingen weet over het legaat in het erfrecht, ben je beter voorbereid op het moment dat je te maken krijgt met een erfenis of zelf je nalatenschap wilt regelen. Het is altijd verstandig om je goed te laten informeren en adviseren door een notaris of erfrechtspecialist bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van een nalatenschap.