Xtra Producties
Image default
Woningen

Bouwkundige keuring geeft koper en verkoper rust

Een bouwkundige keuring aanvragen is zowel voor een koper als een verkoper van een woning een investering die de moeite meer dan waard is. Tijdens een bouwkundige keuring wordt de conditie van een woning op een vastgesteld aantal punten beoordeeld door een technisch inspecteur. Tijdens de keuring komen allerlei mankementen aan het licht. De koper weet dan of hij op basis daarvan de koop toch moet doorzetten. Voor de verkoper geeft een bouwkundige keuring rust omdat hij dan niet kan worden beschuldigd van het achterhouden van verborgen gebreken. Hij kan dus na de verkoop niet worden gedwongen om mee te betalen aan het herstel.

Hoe wordt een keuringsrapport gebruikt?

Na een bouwkundige keuring aanvragen wordt een woning technisch geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een keuringsrapport. Bij elk mankement dat wordt gevonden geeft de inspecteur aan of het om een acuut probleem gaat, of dat het een mankement is dat op termijn kan worden hersteld. Ook wordt een inschatting gegeven van de hoogte van de herstelkosten. De inhoud van het keuringsrapport kan worden gebruikt in de prijsonderhandelingen van de woning. Een verkoper moet erkennen dat er mankementen zijn en kan dan besluiten om iets te zakken met de verkoopprijs. Het keuringsrapport kan voor de koper een reden zijn om de koop af te blazen.

Kosten van een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring aanvragen kan worden gedaan door de aspirant koper van een woning en door een verkoper. Deze keuring is wettelijk niet verplicht. De kosten worden over het algemeen als tamelijk hoog ervaren, maar daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de kosten die gemoeid zijn met een eventuele rechtszaak over de compensatie van achterstallig onderhoud vele malen hoger zijn. Een bouwkundige keuring aanvragen kost voor woningen met een inhoud tot 400 kubieke meter € 350,00. Voor elke 100 kubieke meter meer moet € 20 extra worden betaald.

Wie mag een bouwkundige keuring uitvoeren?

Er zijn meerdere bureaus waar je een bouwkundige keuring aanvragen kunt. De keuringen worden volgens vaste richtlijnen uitgevoerd. Je kunt die richtlijnen vinden in de NEN2767 norm en in de NTA 8060. vanwege die strenge richtlijnen zal er geen verschil zitten tussen de keuringsresultaten van twee bureaus. Als een verkoper heeft besloten tot een bouwkundige keuring aanvragen is het niet nodig dat ook de koper dit doet. Beide partijen kunnen bij de keuring aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Het keuringsrapport wordt alleen opgestuurd naar degene die de aanvraag voor de keuring heeft gedaan.

Tip: www.keuringshuis.nl