Xtra Producties
Image default
Zakelijk

Data-pseudonimisering en de Europese GDPR: Wat moet je weten?

Met de invoering van de General Data Protection Regulation, oftewel de GDPR, in mei 2018 heeft de Europese Unie een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van gegevensbescherming. 

Een van de belangrijke aspecten van de GDPR is het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. In deze blog onderzoeken we de relatie tussen data-pseudonimisering en de GDPR en bespreken we hoe data-pseudonimisering kan helpen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming.

 

De GDPR en gegevensbescherming

De GDPR is ontworpen voor de individu. Het is bedoeld om meer controle te krijgen over je persoonsgegevens en de verplichtingen van organisaties met betrekking tot de verwerking van deze gegevens te versterken. De GDPR bestaat uit strenge regels en voorschriften voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

 

Wat is data-pseudonimisering?

Data-pseudonimisering is een techniek waarbij persoonsgegevens worden vervangen door pseudoniemen. Pseudoniemen zijn codes of identificatie factoren die de oorspronkelijke identiteit van een persoon niet direct onthullen. In tegenstelling tot anonimisering, waarbij persoonsgegevens volledig worden verwijderd, blijven pseudoniemen gekoppeld aan de originele gegevens. Hierdoor is het mogelijk om de gegevens te herstellen met behulp van een gegevens sleutel. 

 

Hoe helpt data-pseudonimisering bij het voldoen aan de GDPR?

Hoe het pseudonimiseren van data en de GDPR goed samen kunnen gaan, is afhankelijk van een aantal factoren. 

  1. Bescherming van persoonsgegevens: Data-pseudonimisering speelt een cruciale rol bij het beschermen van persoonsgegevens. Door persoonsgegevens te pseudonimiseren, wordt het risico op ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie verminderd.

  1. Privacy by design: De GDPR vereist dat privacybescherming vanaf het begin wordt geïntegreerd in de gegevensverwerkingssystemen. Door data-pseudonimisering toe te passen als een ontwerpprincipe, kunnen organisaties voldoen aan de vereiste van “privacy by design”.

  1. Gegevens minimalisatie: Een ander belangrijk aspect van de GDPR is de vereiste van gegevens minimalisatie. Data-pseudonimisering kan helpen bij het minimaliseren van de hoeveelheid persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit doordat het mogelijk is om bepaalde identificeerbare kenmerken te vervangen door pseudoniemen, zonder afbreuk te doen aan de waarde van de gegevens.

  1. Veilig gegevensbeheer: Data-pseudonimisering vereist het gebruik van pseudonieme sleutels om gegevens te kunnen herstellen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat deze sleutels (codes/wachtwoorden/andere vorm van beveiliging) veilig worden beheerd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de oorspronkelijke gegevens.

 

Het gebruik van data-pseudonimisering

Data-pseudonimisering is een waardevolle techniek die bij kan dragen aan het voldoen van de  wettelijke vereisten van de GDPR. Door persoonsgegevens te vervangen door pseudoniemen, kunnen organisaties de privacy van individuen beschermen en tegelijkertijd de waarde en bruikbaarheid van de gegevens behouden. 

Het is belangrijk voor organisaties om de juiste technische en organisatorische maatregelen te implementeren en ervoor te zorgen dat data-pseudonimisering effectief wordt toegepast in overeenstemming met de GDPR.

 

https://www.entrd.nl/category/data-pseudonimiseren/