Categorie: Industrie

Wat is humuszuur?

  Humus ontstaat als plantaardig materiaal op natuurlijke wijze wordt afgebroken. Het is een samengestelde stof die bestaat uit verschillende bestanddelen. Zo ontstaan tijdens het afbraakproces verschillende stoffen, zoals onder meer humine, fulvozuren, hymatomelaanzuur en humuszuur die gezamenlijk humus vormen. Deze hoofdbestanddelen van humus zijn lang niet altijd in dezelfde mate aanwezig. Humuszuur ontstaat bijvoorbeeld […]