Categorie: Management

Goed voorbereid op de toekomst met Shiftbase

Met Shiftbase software voor urenregistratie zet je een stap richting digitalisering van de administratie. Het is een gangbaar woord: digitaliseren, maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Maatschappij breed gaat het om het toenemende belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op bedrijfsniveau is digitaliseren op te vatten als het omzetten van informatie in een vorm […]