Xtra Producties
Image default
Aanbiedingen

Persoonlijke valbeveiliging: vier verschillende componenten

Bij sommige werkzaamheden kan er sprake zijn van valgevaar. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden op daken. Een werknemer of opdrachtgever is wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers. Hiervoor kunnen ze bij valgevaar valbeveiliging aanbrengen. Er bestaan twee hoofdtypen valbeveiliging: collectieve valbeveiliging en individuele valbeveiliging. Volgens het Arbobesluit wordt er op de eerste plaats altijd gekozen voor een collectieve valbeveiliging. Hierbij wordt voor iedereen die op de desbetreffende plek werkzaamheden uitvoert tegelijkertijd het valgevaar weggenomen, bijvoorbeeld door een leuningwerk bij een dakrand te plaatsen.

Dit is echter niet altijd effectief. Sommige situaties lenen zich niet voor collectieve valbeveiliging. Bovendien zijn sommige werkzaamheden kleinschalig en van korte duur, waardoor het aanbrengen van een collectieve valbeveiliging een grotere klus zou zijn dan de nodige werkzaamheden zelf. In zulke gevallen wordt er gekozen voor individuele valbeveiliging. Afhankelijk van de werkomstandigheden en -omgeving zijn er verschillende soorten individuele valbeveiligingssystemen beschikbaar. Deze verschillende soorten hebben gemeen dat ze uit vier basiscomponenten bestaan, namelijk ankerpunten, valharnassen, connectoren en reddingsystemen/afdaalapparaten. In deze blog lees je meer over deze vier componenten.

Ankerpunten

Ankerpunten zijn erg belangrijk in de valbeveiliging. Ze moeten stevig zijn en stevig bevestigd zijn om veiligheid te kunnen bieden. Ankerpunten kunnen op verschillende manieren toegepast worden. Ze kunnen aan een constructie of gebouw vastgemaakt zijn, ze kunnen onderdeel zijn van een geïnstalleerd valbeveiligingssysteem of ze kunnen mobiel zijn, oftewel tijdelijk en verplaatsbaar zijn.

Er zijn vijf verschillende typen ankerpunten, namelijk type A, B, C, D en E. Type A ankerpunten zijn vaste ankerpunten. Ze zitten vast in een constructie of gebouw. Type B ankerpunten zijn mobiele ankerpunten. Je kunt ze bijvoorbeeld ergens tijdelijk aan bevestigen of ze bieden op zichzelf staand veel stevigheid, bijvoorbeeld doordat ze een driepootstructuur hebben. Type C ankerpunten zijn kabelsystemen. Deze bestaan uit een flexibele kabel die tussen minimaal twee punten wordt gespannen. Type D ankerpunten zijn railsystemen. Ze bieden ononderbroken valbeveiliging voor de gebruiker over langere afstanden. Type E ankerpunten hebben een verankerende functie op basis van hun gewicht. Ze zijn zo zwaar dat ze als anker kunnen fungeren.

Valharnassen

Ook van valharnassen zijn er verschillende soorten beschikbaar. Je hebt een standaard valharnas, een positioneringsharnas en een zitharnas. Een standaard valharnas is er simpelweg voor om een val op te vangen. Dit harnas is vaak aan één ankerpunt bevestigd op de borst of op de rug via een connector. Een positioneringsharnas kan niet gebruikt worden om een val op te vangen. Het wordt enkel gebruikt om een gebied te begrenzen. Een zitharnas zit vanaf drie punten verbonden met het ankerpunt: de borst, de rug en de navel. Met dit harnas kun je afdalen langs een touw en kun je zittend werken.

Connectoren

Connectoren vormen de verbinding tussen ankerpunt en valharnas. Met connectoren worden zowel veiligheidslijnen als valstopapparaten bedoeld. Veiligheidslijnen zijn multifunctioneel als het gaat om het voorkomen van valongelukken. Je kunt ze gebruiken bij valbescherming, positionering en gebiedsbegrenzing. Valstopapparaten werken ongeveer hetzelfde als autogordels: ze rollen automatisch hun lijn in en blokkeren bij een plotselinge, grote afwikkeling van de lijn. Ze worden vooral gebruikt voor valbescherming.

Reddingsystemen en afdaalapparaten

Om het veiligheidssysteem compleet te maken, heb je nog een reddingsysteem en afdaalapparaat nodig. Met deze apparaten kun je de gebruiker van het veiligheidssysteem weer veilig naar beneden brengen. Bij sommige reddingsystemen kun je de gebruiker ook weer omhoog hijsen, zodat deze persoon weer verder kan werken. Deze reddingsystemen en afdaalapparaten zijn vooral van toepassing bij het werken op grote hoogtes. Voor meer informatie kan je contact opnemen met dakrand & valbeveiliging specialist profall.