Xtra Producties
Image default
Bedrijven

Een gezin met elektriciteit

De lengte van de vonk is een maat voor de spanning of “elektrische druk”. Het aantal elektronen dat van de ene plaats naar de andere beweegt per tijdseenheid gemeten als stroomsterkte of “elektronenstroomsnelheid”.

Als een persoon een positieve of negatieve lading krijgt, kan het de haren van de persoon opstaan omdat de lasten in elk haar het van de anderen wegduwen.

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Elektrische lading gevoeld wanneer men een schok krijgt van een deurknop of ander voorwerp is meestal tussen de 25 duizend en 30 duizend volt. De elektrische stroom vloeit echter maar kort, zodat de stroom van elektronen door het lichaam van de persoon geen fysieke schade veroorzaakt. Aan de andere kant, als wolken elektrische ladingen krijgen, hebben ze nog hogere spanningen en kan de stroomsterkte (het aantal elektronen dat in de blikseminslag zal stromen) zeer hoog zijn. Dat betekent dat elektronen van een wolk naar de aarde (of van de aarde naar een wolk) kunnen springen. Als die elektronen door een persoon gaan, dan kan de elektrische schok branden of doden.

Elektronen hebben de kleinste elektrische lading. Deze elektrische lading is gelijk aan de lading van een proton, maar heeft het tegenovergestelde teken. Om deze reden worden elektronen aangetrokken door de protonen van atoomkernen en vormen ze meestal atomen. Een elektron heeft een massa van ongeveer 1/1836 keer een proton.

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Een manier om na te denken over de plaats van elektronen in een atoom is om je voor te stellen dat ze op een vaste afstand van de atoomkern draaien. Op deze manier bestaan elektronen in een atoom in een aantal elektronenschalen rond de centrale kern. Elke elektronenschelp krijgt een nummer 1, 2, 3, enzovoort, te beginnen bij de elektronenschelp die het dichtst bij de kern (de binnenste schelp) staat. Elk omhulsel kan tot een bepaald maximum aantal elektronen bevatten. De verdeling van de elektronen in de verschillende omhulsels wordt elektronische rangschikking (of elektronische vorm) genoemd. De elektronische opstelling kan worden weergegeven door nummering of een elektronendiagram. (Een andere manier om na te denken over de plaats van elektronen is door gebruik te maken van kwantummechanica om hun atoombaan te berekenen).

Het Niels Bohr-model van het atoom. Drie elektronenschalen om een kern, waarbij een elektron van het tweede naar het eerste niveau beweegt en een foton loslaat.

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Het elektron is één van een soort subatomaire deeltjes die leptonen worden genoemd. Het elektron heeft een negatieve elektrische lading. Het elektron heeft nog een andere eigenschap, namelijk spin. De spinwaarde is 1/2, waardoor het een fermion is.

Terwijl de meeste elektronen zich in atomen bevinden, bewegen andere elektronen onafhankelijk van elkaar in materie, of samen als kathodestralen in een vacuüm. In sommige supergeleiders bewegen elektronen zich in paren. Wanneer de elektronen stromen, wordt deze stroom elektriciteit, of een elektrische stroom genoemd.

Een object kan omschreven worden als ‘negatief geladen’ als er meer elektronen dan protonen in een object zitten, of ‘positief geladen’ als er meer protonen zijn dan elektronen. Elektronen kunnen bij aanraking van het ene object naar het andere bewegen. Ze kunnen aangetrokken worden tot een ander object met tegengestelde lading, of afgeweerd worden wanneer ze allebei dezelfde lading hebben. Wanneer een voorwerp ‘geaard’ is, gaan de elektronen van het geladen voorwerp de grond in, waardoor het voorwerp neutraal wordt. Dit is wat bliksemafleiders (bliksemafleiders) doen.

Elektromagnetische golven zijn golven die een elektrisch veld en een magnetisch veld bevatten en energie dragen. Ze reizen met de snelheid van het licht.

Kwantummechanica is ontwikkeld uit de studie van elektromagnetische golven. Dit veld omvat de studie van zowel zichtbaar als onzichtbaar licht. Zichtbaar licht is het licht dat men met normaal gezichtsvermogen kan zien in de kleuren van de regenboog. Onzichtbaar licht is licht dat men niet kan zien met een normaal gezichtsvermogen en omvat meer energetische en hogere frequentiegolven, zoals ultraviolet, röntgenstraling en gammastralen. Golven met langere lengtes, zoals infrarood-, micro- en radiogolven, worden ook onderzocht op het gebied van Quantummechanica.

Sommige soorten elektromagnetische straling, zoals röntgenstraling, zijn ioniserende straling en kunnen schadelijk zijn voor je lichaam. Ultraviolette stralen bevinden zich in de buurt van het paarse uiteinde van het lichtspectrum en infrarood in de buurt van het rode uiteinde. Infrarode stralen zijn warmtestralen en ultraviolette stralen veroorzaken zonnebrand.

De verschillende delen van het elektromagnetische spectrum verschillen in golflengte, frequentie en kwantumenergie.

Geluidsgolven zijn geen elektromagnetische golven, maar drukgolven in lucht, water of andere stoffen.

Golven hebben eigenschappen die gemeten kunnen worden. Alle golven kunnen worden afgebeeld door toevoeging van sinusgolven.

Sinusgolven kunnen ook worden gemeten. De vorm van een sinusgolf wordt gegeven door zijn amplitude, fase, golflengte en frequentie. De snelheid waarmee de sinusgolf beweegt kan worden gemeten. De amplitude en golflengte van de sinusgolf wordt in de afbeelding weergegeven.

Het hoogste punt op een golf wordt de piek genoemd. Het laagste punt wordt de trog genoemd. De piek van een golf en de trog van een golf zijn altijd twee keer zo groot als de amplitude van de golf. Het deel van de golf halverwege tussen de piek en de trog wordt de basislijn genoemd.

Ingewikkelde golfvormen (zoals de geluidsgolven van muziek) kunnen worden gemaakt door sinusgolven van verschillende frequenties bij elkaar op te tellen. Dit is hoe mp3-audio

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv

Gerelateerde artikelen

Prachtige poorten voor de oprit?

Relatiegeschenken bedrukken en uitdelen

Een nieuw begin