Xtra Producties
Image default
Financieel

Goedkoop je auto verzekeren? Deze tips kunnen je daarbij helpen!

Je auto verzekeren is iets wat je wettelijk verplicht altijd moet doen. Dat er sprake is van zo’n wettelijke verplichting wordt door veel mensen een beetje met een wrang gevoel onthaald. Dat is het gevolg van het feit dat een dergelijke verplichting er natuurlijk voor zorgt dat je een bepaalde premie dient te betalen. Die premie kan één keer per jaar worden betaald, maar het is bijvoorbeeld eveneens mogelijk om ze te spreiden over verschillende termijnen. Zo is het voor veel mensen interessanter om de premie bijvoorbeeld op maandbasis te betalen. Hoe dan ook, wil jij ook graag op de meest voordelige wijze een verzekering afsluiten voor je auto? Dan zal je kunnen vaststellen dat de aangehaalde tips die je aantreft op deze pagina je daar ongetwijfeld bij kunnen helpen!

1.) Vergelijk altijd eerst alle autoverzekeringen die af te sluiten zijn

Je auto verzekeren hoor je eigenlijk nooit te doen zonder eerst even een grondige vergelijking uit te voeren. Voor deze vergelijking geldt dat ze op twee verschillende manieren dient te gebeuren:

  1. Je vergelijkt de verschillende soorten autoverzekeringen op de markt;
  2. Je voert een vergelijking uit tussen de verschillende verzekeraars;

De eerste vergelijking dient ervoor te zorgen dat je de meest optimale verzekering voor je auto afsluit. Concreet ga je hiervoor dus een vergelijking uitvoeren tussen de WA-verzekering, de WA+ beperkt cascoverzekering en de WA+ volledige cascoverzekering. Op basis van de persoonlijke voorkeur waarover je beschikt evenals het gebruik van de auto en de waarde ervan is het uiteindelijk mogelijk om te bepalen welke verzekering voor jou de meest optimale is.

De tweede vergelijking is er uiteraard één die specifiek in het leven is geroepen om te bepalen bij welke verzekeraar je kan profiteren van de laagste kosten. Door beide vergelijkingen uit te voeren zal je dan ook in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat je niet alleen kan rekenen op een voor jou goed passende autoverzekering, daarnaast wordt je auto verzekeren op deze manier ook lekker voordelig.

2.) Je autoverzekering regelmatig opnieuw vergelijken is aan te raden

Je auto verzekeren is natuurlijk iets wat je meteen moet doen wanneer je een auto hebt aangekocht. Zonder een passende verzekering is het namelijk niet toegestaan om de auto in het verkeer te brengen. Dat geldt niet alleen hier in Nederland, maar ook in zowat alle andere Europese landen. Dit alles betekent echter in de praktijk niet dat een autoverzekering afsluiten iets is wat je slechts één keer zal moeten doen, integendeel. Het wordt dan ook zeer sterk aangeraden om dit elk jaar opnieuw te doen. Het is immers zo dat de tarieven van de autoverzekeringen bij de verschillende verzekeraars regelmatig worden aangepast. De verzekeraar die het ene jaar het meest voordelig is hoeft dat het andere jaar niet persé opnieuw te zijn, integendeel. Regelmatig opnieuw een vergelijking uitvoeren is dan ook omwille van deze reden zeer sterk aanbevolen.

3.) Besteed de nodige aandacht aan het eigen risico van je verzekering

Je auto verzekeren betekent in de praktijk ook altijd dat je geconfronteerd zal worden met een bepaald eigen risico. Dat eigen risico zorgt ervoor dat je bij een mogelijks schadegeval altijd een bepaald gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Dat is natuurlijk behoorlijk vervelend. Of toch niet? Het is natuurlijk nooit leuk wanneer je niet alle kosten terugbetaald krijgt bij een mogelijks schadegeval, maar anderzijds is het ook mogelijk om dit eigen risico in je voordeel te laten werken. Veel mensen staan er immers niet bij stil, maar het bereidwillig verhogen van dit eigen risico kan er in de praktijk voor zorgen dat je periodieke verzekeringspremie wordt verlaagd.

Het eigen risico wordt bij een auto verzekeren in eerste instantie standaard bepaald door de verzekeraar. Dat gezegd hebbende betekent dit in het geheel niet dat je daar als verzekeringnemer niets over te zeggen hebt. Je kan dan ook zonder probleem het eigen risico bereidwillig verhogen of eventueel nog verder verlagen. In dit laatste geval heeft dit uiteraard uiteraard als gevolg dat de premie hoger zal komen te liggen. In het andere geval kan er worden bespaard op de verzekeringspremie. Let wel, hou de kerk op dit vlak altijd in het midden. Een te hoog eigen risico mag dan wel zorgen voor een aanzienlijke besparing op de verzekeringspremie, daar staat tegenover dat je bij een eventueel schadegeval wel een zeer significant bedrag zelf zal moeten betalen.

4.) Overbodige dekkingen maken je autoverzekering nodeloos duurder

Bij een auto verzekeren kan er worden vastgesteld dat er niet alleen maar een keuze kan worden gemaakt tussen de drie standaard autoverzekeringen. Daarnaast is het namelijk zo dat er ook nog tal van extra dekkingen bestaan die eventueel afgesloten kunnen worden. Het gaat hierbij dan om:

Het is zeker en vast zo dat de bovenstaande aanvullende verzekeringen in bepaalde situaties een belangrijke meerwaarde met zich mee kunnen brengen. Echter is het eveneens zo dat ze vaak worden afgesloten door mensen die er eigenlijk helemaal geen baat bij hebben. Het is dan ook altijd zeer belangrijk om voor jezelf uit te maken hoe belangrijk deze verzekeringen voor jou al dan niet kunnen zijn. Enkel en alleen op die manier voorkom je dat de premie van je verzekering nodeloos duurder wordt gemaakt. Hou ook hier dus zeker en vast rekening mee bij je auto verzekeren.

5.) Een auto verzekeren in een pakket is (doorgaans) altijd voordeliger

De kans is bijzonder groot dat je auto verzekeren niet het enige is waarvoor je een beroep gaat doen op de diensten van een verzekeraar. Voor het merendeel van de mensen geldt dan ook dat zij ervoor kiezen om een bepaald pakket met verzekeringen af te sluiten. In dit pakket zit dan niet alleen de verzekering voor de auto, maar ook voor bijvoorbeeld de inboedel, een aansprakelijkheidsverzekering en ga zo maar door. Heb je dus met andere woorden verschillende verzekeringen en heb je deze lopen bij één en dezelfde verzekeraar? Hou er dan rekening mee dat je altijd een mooie besparing kan realiseren door deze te bundelen in één pakket.