Xtra Producties
Image default
Zorg

Coaching en therapie bij een pedagogisch centrum in Zeeland

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij pedagogisch centrum SAM-en in Ovezande, Zeeland, terecht voor coaching en therapie. Als uw kind, om wat voor reden dan ook, moeite heeft om mee te komen op school, of sociaal achterligt, is coaching wellicht een goed idee. Bij deze zorgboerderij in Zeeland, die ingericht is tot pedagogisch centrum, staat coaching met paarden centraal. De paarden worden ingezet als middel en ook als sportieve activiteit voor de kinderen. Deze manier van dagbesteding moet een bijdrage leveren aan de optimale kwaliteit van leven voor uw kind.

Paarden worden ingezet bij de coaching en therapie bij dit pedagogisch centrum

De zorgboerderij in Zeeland biedt diverse soorten therapie aan, en een daarvan is coaching met paarden. De omgang met paarden kan van waarde zijn bij het bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Door het contact maken met, het poetsen van en het uitvoeren van oefeningen op de paarden, werken de kinderen aan diverse doelstellingen. Zo ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en leren ze om zichzelf of anderen te accepteren. Deze eigenschappen dragen bij aan het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Al spelenderwijs kan deze aanpak bij het pedagogisch centrum kinderen dus letterlijk in beweging brengen. Het paard heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Benader het zorgcentrum voor meer informatie

Heeft uw kind communicatie-, concentratie- of prikkelverwerkingsproblemen? En wilt u hem of haar hier graag bij helpen met behulp van bijzondere coaching en therapie? Bij dit pedagogisch centrum in Zeeland bieden ze coaching met paarden aan. De bedoeling van zorgboerderij SAM-en is een veilige plek creëren, waar kinderen mogen zijn wie ze zijn. Er wordt gewerkt volgens verschillende thema’s, zoals normen en waarden en respect. Op die manier proberen ze bij het pedagogisch centrum de problemen om te buigen naar positieve ervaringen. Neem contact met hen op voor meer informatie over coaching en therapie.