Xtra Producties
Image default
Zakelijk

ERP voor productiebedrijven

Productiebedrijven hebben veel complexe en geïndividualiseerde processen. Deze processen moeten allemaal beheerd worden met software. Hiervoor zijn er ERP-softwaresystemen nodig die hiertoe in staat zijn. Gelukkig is er software dat dat ook kan. Wij willen laten zien waarom de productiesector afhankelijk is van branchespecifieke ERP-software.

Maar eerst, wat is de definitie van ERP?

De definitie van ERP

ERP staat voor ‘Enterprise Resource Planning’. Dit omvat de efficiënte planning, controle en het gebruik van alle middelen (resources) die een bedrijf tot zijn beschikking kan hebben. Indien mogelijk moeten alle middelen zodanig worden gebruikt dat ze nooit worden verspild.

Tegelijkertijd moet de processtroom op elk moment soepel kunnen verlopen. Hiervoor is het belangrijk om de bestaande resources zo efficiënt mogelijk te plannen voor de bestaande processen. Onder resources wordt verstaan alle operationele resources waarop het bedrijf kan terugvallen.

Alle bronnen in één oogopslag

Wat valt er nu allemaal onder middelen? Naast de te verwerken materialen worden de machines en bijbehorende systemen, onroerend goed, gereedschappen, maar ook financiële middelen of het personeel als middelen gerekend. Alle bedrijfsprocessen moeten centraal worden aangestuurd, gepland en gemonitord. Dit is mogelijk met een ERP-oplossing.

Met een ERP-systeem worden alle processen digitaal in kaart gebracht en worden de gegevens in een centrale database samengevoegd. Op deze manier kunnen veel processen worden ontworpen en gestroomlijnd over afdelingen heen en dus efficiënter worden gemaakt. Op veel plaatsen kunnen processen ook door het systeem zelf worden geautomatiseerd, wat resulteert in verdere besparingen in middelen.

Een ERP-software kan worden opgebouwd uit verschillende modules, die elk een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf bestrijken. Er zijn modules voor productie, magazijnbeheer, personeelsadministratie of boekhouding. Afhankelijk van de behoeften van het bedrijf worden modules en functies vervolgens zo samengesteld dat de volledige processen kunnen worden behandeld.

Waarom branchespecifieke ERP-software?

Omdat verschillen tussen bedrijven zich vooral manifesteren langs hun brancheaffiliaties, hebben ERP-softwareoplossingen zich steeds meer aangepast aan specifieke industrieën. Zo zijn er speciale ERP-oplossingen te vinden op de markt voor de bouw en voor productie.

Met een gestandaardiseerde ERP-softwaresysteem kunnen de meest essentiële processen van elk bedrijf, zoals boekhouding of documentbeheer, in kaart worden gebracht, maar specifieke processen en gebieden zijn vaak veel minder gedifferentieerd. Daarom wordt het meestal aanbevolen om sectorspecifieke ERP-software te gebruiken.

Waarom heeft u ERP-software nodig voor productie?

Vooral productiebedrijven hebben gedifferentieerde processen die aan de softwarekant in kaart moeten worden gebracht. De materiaalstroom moet te allen tijde worden gewaarborgd. Als er op een gegeven moment middelen ontbreken, gaat het hele operationele proces haperen. Dat kan tot ernstige schade leiden.

Hetzelfde geldt voor de productiefaciliteiten. Als een systeem of machine uitvalt, heeft dit een directe invloed op alle andere processen. Daarom speelt onderhoud binnen de ERP-software ook een centrale rol. De focus ligt daarnaast ook op magazijnbeheer. Zonder een stabiele goederenstroom loopt het productieproces ook vast.

Behoefte aan een ERP-softwareleverancier met branchekennis

In de productiesector zijn er speciale uitdagingen. ERP-softwaresystemen moeten alle stappen in kaart kunnen brengen zonder het proces fundamenteel te veranderen of te verstoren. De software moet zich meestal veel meer aanpassen aan de processen van het bedrijf dan andersom.

Dat is niet een makkelijke uitdaging. Een ERP-leverancier zonder voldoende ervaring in de introductie van ERP-systemen in productie kan zich dit vaak niet veroorloven. Een onervaren leverancier weet waar precies de drempels kunnen liggen tijdens de implementatie en wat in belangrijk is voor een productiebedrijf.

Produmex

Er zijn veel leveranciers van ERP-software op de markt. Daardoor is het niet gemakkelijk om er één te vinden die ervaring heeft met de productiesector. Daarom lichten wij er eentje uit.

Produmex is een leverancier met softwareoplossingen die van geïntegreerde supply chain-applicaties tot aan productie-oplossingen omvatten. Het systeem wat zij leveren heet ‘Sap Business One’, wat bekend is in 150 landen en voor meer dan 55.000 bedrijven.